Merkittävä kauppa

VR Group on tilannut 80 uutta sähköveturia Siemensiltä. Lisäksi sopimukseen sisältyy optio enintään 97 veturin lisätilauksesta.

  • Kyseessä on VR Groupin historian suurin yksittäinen hankinta, jonka arvo on yli 300 miljoonaa euroa, ilman optioita.
  • Veturihankinta on osa merkittävää VR Groupin kalustoinvestointien sarjaa. Siemensille kyseessä on merkittävä kauppa Vectron-tuoteperheelle.
  • Kyseessä on myös yksi viime vuosien suurimmista veturikaupoista Euroopassa.
  • Siemens on 2000-luvun johtava nopeiden sähkövetureiden valmistaja, jolla on monivuotinen kokemus myös muun kiskokaluston valmistajana.
  • VR Group korvaa vaiheittain uusilla vetureilla 1970-luvulla hankitut neuvostovalmisteiset Sr1-sähköveturit.

Liikenteessä vuonna 2017

  • Siemensin Vectron-veturi kulkee testeissä Suomessa keväällä ja kesällä 2015
  • VR Groupille räätälöidyn veturin koeajot alkavat Suomessa vuoden 2016 alussa
  • Ensimmäiset 10 veturia aloittavat kaupallisessa liikenteessä vuoden 2017 aikana
  • Kesällä 2018 alkaa sarjavalmistus
  • Koko 80 veturin kalustoerä toimitetaan vuoteen 2026 mennessä